Aktualności

Trójca Święta
w Katechizmie Kościoła Katolickiego

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!

Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca. Trójca jest tajemnicą wiary, niedostępną dla samego rozumu, która nie może być poznana, jeśli nie jest objawiona przez Boga. A Bóg ukazuje nam siebie jako Trójcę w swoim dziele stworzenia i w swoim Objawieniu najpierw w Starym Testamencie, a następnie w Nowym Testamencie, we wcieleniu Syna Bożego i posłaniu Ducha Świętego. Bo jest to tak, jak z osobą ludzką. Osoba ukazuje się w swoim działaniu, a im lepiej znamy tę osobę, tym lepiej rozumiemy jej działanie.

W dalszej części opisujemy, w jaki sposób Bóg objawiał tajemnicę Trójcy Świętej, jak Kościół sformułował naukę wiary o tej tajemnicy, i w końcu, jak przez Boskie posłania Syna i Ducha Świętego Bóg Ojciec spełnia „zamysł życzliwości” stworzenia, odkupienia i uświęcenia.

Więcej

 

klepsydra-zaborek-marian_200x260

Zmarł tata ks. Kamila

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci p. Mariana Zaborka - taty naszego ks. Kamila. Odszedł do Pana 11 maja po długiej chorobie przeżywszy 64 lata. Zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym w rodzinnej miejscowości Częstoborowice (powiat świdnicki, gm. Rybczewice) w sobotę 15 maja.

W Częstoborowicach właśnie, w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła zostanie odmówiony różaniec o godz. 11:30, a następnie o godz. 12:00 zostanie odprawiona msza św. żałobna za duszę † Mariana.

Pamiętajmy o nim i o ks. Kamilu w naszych modlitwach.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Więcej

 

Wesel się!
Przybliża się dzień zbawienia

IV niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę niedzieli Laetare od pierwszych słów antyfony na wejście, zaczerpniętych z księgi proroka Izajasza. Wizualnym symbolem tej niedzieli jest różowy kolor szat liturgicznych, w jakich kapłan może sprawować dziś Mszę św.

Więcej

 

Rekolekcje wielkopostne
Emisja na kanale TVP3

Redakcja Audycji Katolickich wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych, przygotowuje cykl spotkań rekolekcyjnych wielkopostnych dla trzech grup: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Rekolekcje emitowane będą w TVP3 w następujących terminach i porach.

Rekolekcje dla dzieci 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 9:30, TVP3
Rekolekcje dla młodzieży 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 12:30, TVP3
Rekolekcje dla dorosłych 26-28 marca (piątek-niedziela), godz. 20:30, TVP3

Więcej

 

Wielkanocna zbiórka żywności
Dla Polaków na Wołyniu i tarnopolszczyźnie

Czas Wielkiego Postu to okazja do kształtowana naszego charakteru, nie tylko poprzez umartwienia naszego ciała, lecz także poprzez realizację uczynków miłości. Nie bez przyczyny obok modlitwy i postu w tym czasie praktykowana jest również jałmużna. Zwracamy się do naszych Parafian, zawsze hojnych i wrażliwych na potrzeby innych, z prośbą o włączenie się do zbiórki żywności dla Polaków pozostających za wschodnią granicą, a konkretnie na Wołyniu i północnej części Podola.

Więcej

 

Zbiórka zniczy dla Wołynia
Podsumowanie

Wszystkim naszym Parafianom serdecznie dziękuję za pozytywną odpowiedź na organizowaną w październiku zbiórkę zniczy. Pomimo trwającej pandemii wspólnie zebraliśmy dość okazałą ich liczbę, a w sumie wolontariusze z Lublina przekazali 8,5 tys. zniczy, które zapłoną na polskich cmentarzach na Wołyniu i części Podola (tarnopolszczyzna). To nasz wspólny sukces i konkretny wyraz naszej pamięci o rodakach spoczywających na tamtejszej ziemi. Na Wołyniu nasze działanie rozeszło się szerokim echem i miało swoje odbicie na pierwszej stronie lokalnego, dwujęzycznego (polsko-ukraińskiego) periodyku Monitor Wołyński. Wśród licznych placówek szkolnych, instytucji i parafii, które podjęły się zbiórki, dziennikarz Monitoru Wołyńskiego nie omieszkał wspomnieć o naszej wspólnocie parafialnej. Myślę, że to dla nas spore wyróżnienie. Pozwolę sobie dołączyć skan tego artykułu, dla większego zobrazowania naszego wspólnego sukcesu.

Więcej

 

1% dla naszych strażaków

Obecny czas jest okresem rozliczeń podatkowych. Zwracamy się do wiernych parafii Trójcy Świętej w Lublinie o przekazanie 1% swojego podatku na rzecz lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szerokiem. Pozyskane środki chcemy przeznaczyć na doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Numer KRS oraz numer konta OSP Szerokie są widoczne na plakacie.

Serdecznie dziękujemy.

Więcej

 

Uroczystość Objawienia Pańskiego
Powołanie wszystkich ludów do zbawienia

Kiedyś powszechnie wierzono, że gdy przychodzi na świat nowy człowiek, pojawia się na niebie nowa (jego) gwiazda. Tłumaczyłoby to skąd Trzej Królowie skojarzyli gwiazdę z narodzinami.

Mędrcy ze Wschodu, mieli szczęście odnaleźć w Betlejem Króla Wieków. Bez wątpienia przyciągnął ich Ten, którego gwiazda była wyjątkowa. Sam jej cudowny blask (znacznie mocniejszy) niż innych na niebie, powodował spekulacje: Cóż to za szczególna Osoba przychodzi na świat? Może jakiś król? Może bohater, albo wojownik? Jedno było pewne, to ktoś, kto wpłynie na losy świata! Nie mylili się. W Betlejem odnaleźli Dziecię Jezus. Temu, który objawił się światu, oddali pokłon i złożyli dary. Chrystus objawia się dzisiaj także nam - poprzez Kościół, sakramenty, swoje Słowo. Jest obecny w braciach. Ciągle przyciąga nas blaskiem swojej PRAWDY!

Więcej

 

Słowo stało się ciałem
I zamieszkało między nami

Oto nadszedł z radością oczekiwany czas świąt Narodzenia Pańskiego. W mizernym Betlejem, w nędznej szopie narodził się Syn Wszechmogącego Boga - Zbawiciel ludzkości.

Wigilia, kolęda, choinka, opłatek, wyciągnięte dłonie, gorący uścisk, pojednanie serc, ogrom wspomnień z minionego roku, Pasterka o północy, Boży pokój w ludzkiej duszy.

Obfitych darów od Nowonarodzonego Syna Bożego i głębokich przeżyć życzymy Wam z całego serca. Niech Boży pokój zagości w sercach Waszych i Waszych rodzin. Niech nigdy nie braknie w nich ciepła, miłości i dobra. Życzymy, aby światło, które rozbłysło w Betlejemską noc, czyniło coraz jaśniejszym i piękniejszym Wasze otoczenie, Waszą teraźniejszość i przyszłość. Niech Maryja, Święta Boża Rodzicielka otacza Was i Waszych bliskich swoją opieką.

Więcej

 

Opłatek - Eucharystia
Łamać - znaczy dzielić się

W święta Narodzenia Pańskiego zgodnie z tradycją łamiemy się poświęconym opłatkiem, składając sobie przy tym serdeczne życzenia. Łamanie opłatka odnosi się wprost do Eucharystii, która nazywana jest łamaniem chleba. Właśnie przez to odniesienie świąteczny zwyczaj nabiera wielkiego znaczenia. Eucharystia to pamiątka i uobecnienie odkupieńczej ofiary Chrystusa powodowanej czystą miłością do rodzaju ludzkiego. Łamanie się opłatkiem na początku wieczerzy wigilijnej jest wyrazem naszej miłości i poświęcenia dla drugiego człowieka na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zwyczaj dzielenia się poświęconym opłatkiem powinien być kultywowany w każdej chrześcijańskiej rodzinie jako wyraz ich wiary.

Kto jeszcze nie otrzymał opłatka, może go dostać w niedzielę po każdej Mszy św. przy stoliku z prasą katolicką lub w kancelarii parafialnej codziennie w godzinach 17:00-17:30.

Więcej

 

Top