Ludzkość zawsze przeczuwała istnienie życia pozagrobowego. Przez swoje  zmartwychwstanie Chrystus dał nam podstawę do wiary w nasze zmartwychwstanie i życie wieczne. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. We Mszy Świętej słuchamy Zmartwychwstałego Pana i przyjmujemy Go w Eucharystii.

Drodzy Parafianie,

Chrystus Zmartwychwstały obdarza cały świat prawdziwym życiem. Ukazuje nam, że ludzka złość, nienawiść i kłamstwo muszą przegrać. Wobec Pana liczy się głęboka wiara oraz nadzieja na zwycięstwo prawdy, a także miłość. Dlatego z racji Świąt życzymy wszystkim naszym parafianom i gościom, by te dary Chrystusa stały się Waszym udziałem.

Duszpasterze Parafii Trójcy Świętej