Niedziela Palmowa
i koncert wielkopostny

Dzisiejsza niedziela - Niedziela Palmowa - zaczyna ostatni tydzień okresu liturgicznego Wielkiego Postu roku 2019. Przed nami najważniejsze wydarzenia historii zbawienia. Każdy dzień Wielkiego Tygodnia ma swoją symbolikę (zob. więcej). Podczas Triduum Paschalnego wspominamy ustanowienie Eucharystii, przeżywamy mękę i śmierć Pana Jezusa, by w końcu doświadczyć zwycięstwa życia nad śmiercią w poranek Wielkanocny.

Zanim się to jednak stanie, zechciejmy usłyszeć wołanie proroka Joela: "Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości." (por. Jl 2,13).

Dziś po Mszy św. o godz. 10 nasza schola wykonała koncert pieśni wielkopostnych. Fragment tego koncertu publikujemy na dedykowanej stronie.

Więcej

 

Witraże nawy bocznej
Projekt - św. Rodzina

Z radością informujemy o tym, że zostały ufundowane dwa witraże prawej nawy kościoła, tj. Archanioł Gabriel i Matka Boża. Szlachetnym fundatorom składamy podziękowanie i zachowujemy je na dedykowanej stronie.

Poszukujemy fundatorów pozostałych dwóch witraży przedstawiających Pana Jezusa i św. Józefa. Kto by miał możliwość i wolę stać się fundatorem lub współfundatorem elementów wystroju świątyni, prosimy o kontakt z ks. proboszczem.

Więcej

 

Obłóczyny ministrantów

W piątą niedzielę Wielkiego Postu 7 kwietnia podczas Mszy św. o godz. 10:00 dwaj chłopcy zostali uroczyście przyjęci do grona Liturgicznej Służby Ołtarza. Dotychczas kandydaci nosili białe szarfy. W obrzędzie obłóczyn kandydatom zostały przekazane i nałożone szaty liturgiczne - białe komże. Od tej pory nowi ministranci będą wykonywać posługi takie jak niesienie krzyża, świeczników, kadzielnicy, niesienie darów, asysta w obrzędzie obmycia rąk, a także dzwonienie, czytanie i wiele innych opisanych w ceremoniale posług liturgicznych...

 

Więcej

 

Zasłonięty Krzyż

Krzyż Chrystusa mamy na co dzień przed oczami. Krzyż jest tajemnicą naszej wiary. Tymczasem w V niedzielę Wielkiego Postu krzyż ten się zasłania aż do czasu liturgii Męki Pańskiej.

Więcej

 

Koncert kolęd
w wykonaniu parafialnej scholi

Czas śpiewania kolęd w tradycji polskiej powoli się kończy. Żegnamy ten czas mocnym akordem i pięknym brzmieniem kolęd i pastorałek w wykonaniu naszej parafialnej scholi. Dzisiejszej niedzieli byliśmy nie tylko słuchaczami koncertu, ale także jego uczestnikami, bo słysząc śpiew tych pieśni i piosenek nawiązujących do Narodzenia Pańskiego nie sposób nie włączyć się do chóru.

Więcej

 

Oaza w czasie ferii zimowych

Ruch Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej serdecznie zaprasza na oazy w czasie ferii zimowych

Oazy są formą rekolekcji przeżyciowych w których możemy rozwijać swoją wiarę, a także nawiązać i pogłębiać więzi z ludźmi. Program rekolekcji jest dostosowany do wieku i możliwości uczestników. Zawiera czas na modlitwę, aktywność fizyczną, spotkania w grupach. Po przeżytych rekolekcjach proponujemy także włączenie się w formację małych grup w parafiach.

W imieniu diecezjalnego moderatora Ruchu Światło-Życie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami proponowanych wyjazdów.

Więcej

 

Koncert dla Lublina
Romuald Lipko i Artyści

W sobotę 29 grudnia gościliśmy w naszym kościele Pana Romualda Lipko i towarzyszących mu artystów z koncertem pastorałek. Pan Lipko skomponował muzykę do tych pastorałek. Jak sam napisał - to jego artystyczny wkład w przeżywanie świąt Narodzenia Pańskiego. Dziękujemy za ponadgodzinny występ, za piękną muzykę wpadającą w ucho, a także za słowa niosące przesłanie życzliwości i pokoju. Kilka chwil "na żywo" z tego koncertu prezentujemy w zamieszczonym materiale video.

Więcej

 

Pielgrzymka do Peru i Boliwii
Aktualizacja - nowy program i daty

Wiosną roku 2019 organizujemy dwutygodniową pielgrzymkę do krajów Ameryki Łacińskiej - w programie: Peru i Boliwia.

Termin: 30 kwietnia - 14 maja 2019
Koszt:   7450 PLN + 1995 USD

Program pielgrzymki i szczegółowe informacje znajdują się na dedykowanej stronie.

Więcej

 

Narodzenie Pańskie
"A Słowo ciałem się stało..."

Z radością informujemy o aktualizacji naszej strony internetowej nt. okresów roku liturgicznego. Właśnie zaczął się w Kościele czas świętowania Narodzenia Pańskiego - to drugi okres roku kościelnego w kalendarzu liturgicznym. A dlaczego nie "Bożego Narodzenia"? Zapraszamy na stronę Liturgia > Rok liturgiczny > Narodzenie Pańskie - tam jest odpowiedź na to pytanie, a ponadto rys historyczny i symbolika znaków związanych z przeżywaną obecnie uroczystością.

Pięknie przyozdobione choinki to zasługa dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii św. Dzieci stroiły drzewka wraz ze swoimi rodzicami i ks. Kamilem...

Więcej

 

Życzenia na Narodzenie Pańskie 2018
Bóg stał się człowiekiem

Drodzy Parafianie i mili Goście,

Bóg stał się człowiekiem, aby być bliżej nas, aby dzielić z nami zarówno radości jak i smutki. Syn Boży przyjmuje ludzką naturę, aby swoim przykładem uczyć nas, że najważniejsza w naszym życiu jest miłość...

Więcej

 

Top