Msza św. za ojczyznę

Pro Deo et Patriae

Msze Święte za Ojczyznę
13 dnia każdego miesiąca o godz. 18:00
oraz dodatkowo w święta narodowe

Najbliższa Msza za Ojczyznę
poniedziałek 13 maja o godz. 18.00


Módlmy się słowami Modlitwy za Ojczyznę ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Wszechmocny i Miłosierny Boże, który dałeś Narodowi Polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, przyjmij, prosimy Cię, nasze modlitwy, które zanosimy dziś do Ciebie. Pozwól, że przedstawimy Ci je za pośrednictwem Maryi, Jasnogórskiej Królowej Polski.

Matko, tyle już razy w dziejach doświadczaliśmy Twojej pomocy. Z tym większą ufnością błagamy Ciebie, abyś orędowała za Ojczyzną naszą przed Obliczem Boga, Ojca ludów i narodów.

Stajemy przed Tobą świadomi powagi chwili, wobec wielkich przemian, trudności i niebezpieczeństw, które przeżywa nasza Ojczyzna. Przychodzimy do Ciebie pełni niepokoju, a jednocześnie niezachwianej wiary, że Ty jesteś wśród nas i otaczasz swoją macierzyńską opieką. To Ty, Matko, budzisz w nas poczucie  odpowiedzialności za Ojczyznę, za Naród, za jego dobro i przyszłe losy. Ty wlewasz w serca ludzi odwagę w obronie godności i praw człowieka pracującego. Ponawiamy dziś nasze bezpieczne zawierzenie Tobie. W Twoje dłonie składamy nasze dalsze losy. Z ufnością wołamy do Ciebie o ratunek.

  • Udziel nam pomocy i miłosierdzia w walce wewnętrznej o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi Świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej.
  • Ześlij nam światło, ukaż drogę wyjścia z niebezpieczeństw i chaosu społecznego.
  • Daj nam jedność, ducha miłości, prawdy i wzajemnego zrozumienia, abyśmy przezwyciężając wszelkie trudności i różnice poglądów, zdołali ocalić wspólne dobro Ojczyzny.
  • Udziel nam ducha pokoju i rozwagi, aby nie doszło do rozlewu krwi i wojny.
  • Obroń nas, abyśmy nie utracili wolności, nabytej za tak wielką cenę krwi ojców naszych.
  • Daj nam ducha męstwa, byśmy odważnie stanęli na straży każdego budzącego się życia, stanęli w obronie każdej kołyski, każdego dziecięcia. Pozwól, by Dar życia uważać za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.
  • Dodaj nam siły i odwagi, by stanąć na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.
  • Udziel nam łaski głębokiej, rzetelnej odnowy ducha Narodu, aby każdy z nas podjął trud osobistej przemiany życia, włączając się w wielkie dzieło społecznego odrodzenia Ojczyzny.
  • Daj nam dar rozwagi by uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym.

Bogurodzico, Matko Chrystusowa, która wiernie wytrwałaś pod krzyżem swojego Syna, pośpiesz na pomoc i nam, Jego dzieciom. Wysłuchaj nas i prowadź drogą sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Amen.

Top