Jezus Chrystus zmartwychwstając już więcej nie umiera, lecz żyje na wieki. Żyje w Kościele, w sakramentach i żyje w swoim słowie, które od przeszło dwóch tysięcy lat jest głoszone jako Dobra Nowina o zbawieniu.

Osoba, która zwie się chrześcijaninem wytrwale karmi się Ciałem Chrystusa i na co dzień żyje słowem Bożym. Przyjmuje je jako Boży drogowskaz, wskazujący właściwy kierunek w jego życiu, aby doprowadzić go do życia wiecznego.

Jako że pochodzi z ust Bożych ma w sobie moc sprawczą. Na początku Starego Testamentu Bóg słowem powołał świat do istnienia, wielokrotnie też przemawiał do serca człowieka, skłaniając go do wiary i zaufania. Wierzymy że dane nam przez Kościół na każdy dzień, będzie przenikać do serc tych, którzy je pokornie przyjmują i kształtować wedle Bożego upodobania, na podobieństwo Serca Jego Syna. Zachęcamy do codziennej lektury słowa Bożego, połączonej z osobistą medytacją. Gwarantujemy że doprowadzi ona do gorliwszej modlitwy i głębszego zjednoczenia z Bogiem.

Niech pomocą w zgłębianiu słowa Bożego będą zamieszczone teksty: Czytania na dziś oraz krótkie myśli duszpasterzy naszej parafii do Ewangelii dnia czyli Dzielmy się słowem.

Nie czekaj! Zostań uczniem Słowa już od dziś!