Oaza młodych

Czym jest Oaza Młodych?

Ruch Światło Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół.

Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa:

ΦΩΣ
ΖΩΗ

czyt. fos-zoe – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako Tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska.

Struktura Ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługę wraz z zespołem diakonii. Odpowiedzialność za Ruch podejmują zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.

Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nienależący do niego – opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formację uczestników Ruchu i pozostawanie w jedności z Kościołem powszechnym.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954. Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz – rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”.

Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania formacyjne:

  • Dzieci z klas 3, 4, 5 szkoły podstawowej - w soboty o godzinie 8.45 z animatorką Olą.
  • Młodzież z klas 6, 7, 8 szkoły podstawowej - w soboty o godzinie 11.30 z animatorem Maksem.
  • Młodzież uczęszczającą do liceum (klasa dowolna) - w poniedziałki o godzinie 18.45 z animatorką Magdą.

Wszystkie spotkania odbywają się w salce katechetycznej, a dołączyć można w każdej chwili. To świetna okazja, aby na nowo odkryć, że jesteśmy Dziećmi Bożymi i kroczymy drogą Chrystusa. Dzięki formacji można poznać rówieśników i zawiązać nowe przyjaźnie. W trakcie spotkań realizowane są kolejne zagadnienia związane z wiarą w różnej formie (aby nie było nudno :) ), często przeplatane z kreatywnymi grami i zabawami, aby jeszcze bardziej przybliżyć temat (i się szczerze roześmiać).

Przyjść może każdy, więc miło nam będzie zobaczyć również Ciebie :) Zapraszamy!

Zobacz także:

 

Top