Dziś w uroczystość świętowania tajemnicy Zesłania Ducha Świętego wołamy: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Zgromadzeni na Mszy Świętej otwórzmy nasze serca na dary Ducha Świętego, za przykładem Apostołów, Maryi i niewiast zgromadzonych we Wieczerniku.