Prymas Tysiąclecia

Beatyfikacja Sługi Bożego

ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski

Jeżeli na czele swojego programu służby ludowi Bożemu, naprzód w diecezji włocławskiej, później - w lubelskiej, a następnie w gnieźnieńskiej i warszawskiej, przyjąłem zawołanie Soli Deo, które umieściłem na szczycie odbudowanej katedry lubelskiej, to wyboru dokonałem w dziecięcej wierze, iż człowiek śmiertelny najskuteczniej życie swoje spędza w łączności z Tym, który nie umiera. Jeśli ku Bogu kieruje swoją dobrą wolę, choćby słabą, w nim odnajduje wszystko, co było przedmiotem jego trudów, wysiłków, osiągnięć czy przegranych całego życia.

Soli Deo (Samemu Bogu) - zawołanie biskupa Wyszyńskiego.

– Z przemówienia księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w 50 rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich, 3 VIII 1974 Stefan kardynał Wyszyński Kazania i przemówienia autoryzowane, t. 67 (za: Marian Piotr Romaniuk - Kardynał Stefan Wyszyński, Gniezno, 2011).

 

W czwartek 16 kwietnia 2020 Mszą Świętą o godz. 18:00 zaczęliśmy przygotowania do beatyfikacji Sługi Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. Na tę okoliczność publikujemy prezentację o życiu i działalności Prymasa Tysiąclecia. Materiał został podzielony na kilka części:

  1. Część pierwszaKsiądz Stefan kardynał Wyszyński (1901-1981) - młodość obejmuje okres do papieskiej nominacji ks. Wyszyńskiego - biskupa Lubelskiego na arcybiskupa Warszawy i Gniezna - Prymasa Polski.

  2. Część druga - przedstawia pierwszy trudny okres posługi prymasowskiej (1949-1953).

  3. Część trzecia - Prymas uwięziony (1953-1956) przedstawia okres od aresztowania 25 IX 1953 i uwięzienia do końca roku 1956 - Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego i powrotu do posługi Prymasa.

  4. Część czwarta (w przygotowaniu) - obejmuje okres Wielkiej Nowenny (1956-1966).

  5. Część piąta (w przygotowaniu) - obejmuje okres Krucjaty Miłości i peregrynację kopii Obrazu Jasnogórskiego.

  6. Część szósta (w przygotowaniu) - Ksiądz Stefan kardynał Wyszyński (1901-1981) Interrexem - to ostatni okres życia i posługi prymasowskiej z dołączonym kazaniem z dnia 26 sierpnia 1980.

Prezentację 3 uzupełniono wieloma cytatami z Zapisków więziennych. Cytaty oznaczone są datą dzienną, a nie stroną i wydaniem, aby ułatwić dotarcie do całości tekstu w każdym dostępnym wydaniu.

Do prezentacji dołączono jako załączniki dokumenty, na które powoływano się w treści prezentacji.

Początkowo planowana na trzyczęściową praca rozrosła się w miarę dokładnego przygotowywania materiałów do wykorzystania w prezentacjach. Po ponownym przeanalizowaniu Zapisków więziennych, Tomu 3 Pro Memoria i innych dokumentów i opracowań z okresu uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego zdecydowano, żeby okres ten wyłączyć jako osobną część. Polecam do zapoznania się z przepięknymi i bardzo ważnymi do dalszej posługi Prymasowskiej rozważaniami i przemyśleniami zawartymi w Zapiskach więziennych, dostępnymi pod wskazanym odsyłaczem. Niestety prawo autorskie wyklucza w tym przypadku szerokie rozpowszechnianie rozważań Prymasa.

Następne części prezentacji są przyporządkowane znaczącym okresom prymasowskiej posługi: Wielkiej Nowennie, Krucjacie Miłości i Peregrynacji Obrazu oraz Ostatniego okresu posługi i życia Prymasa - każdy wymaga osobnego opracowania.

Dokumenty przywoływane w prezentacji:

 

Autorem niniejszego opracowania jest nasz parafianin, p. Sławomir Kowalik.
Serdecznie dziękujemy za trud i poświęcony czas na przygotowanie tej prezentacji,
a także za zaangażowanie i bezinteresowne dzielenie się słowem.

 

Top