Prymas Tysiąclecia

Beatyfikacja Sługi Bożego

ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski

Jeżeli na czele swojego programu służby ludowi Bożemu, naprzód w diecezji włocławskiej, później - w lubelskiej, a następnie w gnieźnieńskiej i warszawskiej, przyjąłem zawołanie Soli Deo, które umieściłem na szczycie odbudowanej katedry lubelskiej, to wyboru dokonałem w dziecięcej wierze, iż człowiek śmiertelny najskuteczniej życie swoje spędza w łączności z Tym, który nie umiera. Jeśli ku Bogu kieruje swoją dobrą wolę, choćby słabą, w nim odnajduje wszystko, co było przedmiotem jego trudów, wysiłków, osiągnięć czy przegranych całego życia.

Soli Deo (Samemu Bogu) - zawołanie biskupa Wyszyńskiego.

– Z przemówienia księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w 50 rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich, 3 VIII 1974 Stefan kardynał Wyszyński Kazania i przemówienia autoryzowane, t. 67 (za: Marian Piotr Romaniuk - Kardynał Stefan Wyszyński, Gniezno, 2011).

 

W czwartek 16 kwietnia 2020 Mszą Świętą o godz. 18:00 zaczęliśmy przygotowania do beatyfikacji Sługi Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. Na tę okoliczność publikujemy prezentację o życiu i działalności Prymasa Tysiąclecia. Materiał został podzielony na trzy części:

  1. Część pierwszaKsiądz Stefan kardynał Wyszyński (1901-1981) - młodość obejmuje okres do papieskiej nominacji ks. Wyszyńskiego - biskupa Lubelskiego na arcybiskupa Warszawy i Gniezna - Prymasa Polski.

  2. Część druga - przedstawia trudny pierwszy okres prymasowski, internowanie, do Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego.

  3. Część trzecia (w przygotowaniu) - okres Wielkich Nowenn i peregrynację kopii Obrazu Jasnogórskiego.

 

Dokumenty przywoływane w prezentacji:

 

Autorem niniejszego opracowania jest nasz parafianin, p. Sławomir Kowalik.
Serdecznie dziękujemy za trud i poświęcony czas na przygotowanie tej prezentacji,
a także za zaangażowanie i bezinteresowne dzielenie się słowem.

 

Top