Uczestnicząc dzisiaj w Mszy Świętej uwielbiamy najgłębszą tajemnicę Bożego życia, Boga w trzech Osobach: Ojca, który nas stworzył i odkupił przez swojego Syna, a uświęca przez Ducha Świętego. Udział w Ofierze Eucharystycznej umacnia naszą wiarę w wiekuistą i Świętą Trójcę oraz jej nierozerwalną jedność.

Dowiedz się więcej o ikonie Trójcy Świętej w naszej parafii: