Ziarno wrzucone w glebę obumiera po to, by wyrosła roślina przynosząca owoce. Chrystus po śmierci na krzyżu został pogrzebany, lecz zmartwychwstał chwalebnie, jako zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Również my, jak owo ziarno, zostaniemy pogrzebani, aby z Chrystusem zmartwychwstać do nowego, wiecznego życia w królestwie niebieskim.