Aktualności

  • Do nabycia w kancelarii "Słowa za Bóg zapłać... Homilie wybrane".

    Pozycja zawiera 80 homilii wygłoszynych głównie w parafii Trójcy Świętej w Lublinie i jest duchową drogą naszej wspólnoty w latach 2009-2016.

    Recenzentem zbioru homilii jest ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś - Wydział Terologiczny Uniewrsytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

    Autor ks. dr Leszek Pintal - pracuje w naszej parafii od 9 lat.
    Kliknij tu, aby zobaczyć kronikę naszej parafii 2016-03-15 12:00:01
www.trojca.lublin.pl