Aktualności

 • Zasłonięty Krzyż

  Krzyż Chrystusa mamy na co dzień przed oczami. Krzyż jest tajemnicą naszej wiary. Tymczasem w V niedzielę Wielkiego Postu krzyż ten się zasłania. Zasłonięty krzyż ma pomóc w przeżyciu misterium cierpienia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Zasłonięty krzyż zwraca uwagę, intryguje, pozwala zatęsknić. Zasłonięty krzyż porusza serce. Zasłonięty krzyż skłania do żalu i pokuty za grzechy przesłaniające dobroć Boga.

  Krzyż pozostanie zakryty do czasu liturgii Męki Pańskiej, sprawowanej w Wielki Piątek, gdy kapłan śpiewając trzykrotnie poruszającą antyfonę usuwa zasłonę i ponownie ukazuje „drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”. Odsłonięty krzyż ukazuje tajemnicę Bożego miłosierdzia.

  „A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół.” – por. Mt 27, 51a, Mk 15, 38

  Marzec 18, 2018
 • Wesel się!

  Laetare, Ierusalem! Wesel się, Jerozolimo! (por. Iz 66,10-11) IV niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę niedzieli Laetare od pierwszych słów antyfony na wejście, zaczerpniętej z księgi proroka Izajasza. Wizualnym symbolem tej niedzieli jest różowy kolor szat liturgicznych, w jakich kapłan sprawuje dziś Mszę św. Dla narodu wybranego przebywającego w niewoli egipskiej symbolem wyzwolenia był dzień przejścia […]

  Marzec 11, 2018
 • Rekolekcje Wielkopostne 2018

  CZWARTEK 08.03 10:00 – Msza św. z nauką ogólną i świadectwem 18:00 – Msza św. z nauką ogólną i świadectwem Adoracja Najświętszego Sakramentu Modlitwa o doświadczenie Bożej miłości Indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem PIĄTEK 09.03 10:00 – Msza św. z nauką ogólną i świadectwem 17:00 – Modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia 17:15 – Nabożeństwo Drogi krzyżowej […]

  Marzec 3, 2018
 • Modlitwa w intencjach Ojca Świętego

  Zapraszamy do modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego na każdy miesiąc roku 2018. Intencje te znajdują się na stronie Wspólnoty Żywego Różańca.

  Luty 10, 2018
 • Życzenia noworoczne

  W Nowym Roku Pańskim 2018 z całego serca życzymy Wszystkim Parafianom, Waszym Krewnym i Znajomym a naszym Gościom i Dobroczyńcom wielkiej ufności, nadziei i pokoju. Obyście zawsze mieli ufność w to, że Chrystus jest zawsze z nami zarówno w radościach jak i smutkach, że to On pierwszy do nas wychodzi, by wam błogosławić. Życzymy Wam […]

  Styczeń 2, 2018
 • Życzenia na Boże Narodzenie 2017

  Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2, 11) Drodzy Parafianie i mili Goście, Bóg stał się człowiekiem, aby być bliżej nas, aby dzielić z nami zarówno radości jak i smutki czy braki. Syn Boży przyjmuje ludzką naturę, aby swoim przykładem uczyć nas, że najważniejsza w naszym życiu jest […]

  Grudzień 26, 2017
 • WITRAŻ

  Projekt witraża, który będzie umieszczony w kołowym oknie na frontonie naszego kościoła.

  Grudzień 3, 2017