Aktualności

 • Modlitwa w intencjach Ojca Świętego

  Zapraszamy do modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego na każdy miesiąc roku 2018. Intencje te znajdują się na stronie Wspólnoty Żywego Różańca.

  Luty 10, 2018
 • Życzenia noworoczne

  W Nowym Roku Pańskim 2018 z całego serca życzymy Wszystkim Parafianom, Waszym Krewnym i Znajomym a naszym Gościom i Dobroczyńcom wielkiej ufności, nadziei i pokoju. Obyście zawsze mieli ufność w to, że Chrystus jest zawsze z nami zarówno w radościach jak i smutkach, że to On pierwszy do nas wychodzi, by wam błogosławić. Życzymy Wam […]

  Styczeń 2, 2018
 • Życzenia na Boże Narodzenie 2017

  Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2, 11) Drodzy Parafianie i mili Goście, Bóg stał się człowiekiem, aby być bliżej nas, aby dzielić z nami zarówno radości jak i smutki czy braki. Syn Boży przyjmuje ludzką naturę, aby swoim przykładem uczyć nas, że najważniejsza w naszym życiu jest […]

  Grudzień 26, 2017
 • WITRAŻ

  Projekt witraża, który będzie umieszczony w kołowym oknie na frontonie naszego kościoła.

  Grudzień 3, 2017