Aktualności

 • Życzenia noworoczne

  W Nowym Roku Pańskim 2018 z całego serca życzymy Wszystkim Parafianom, Waszym Krewnym i Znajomym a naszym Gościom i Dobroczyńcom wielkiej ufności, nadziei i pokoju.
  Obyście zawsze mieli ufność w to, że Chrystus jest zawsze z nami zarówno w radościach jak i smutkach, że to On pierwszy do nas wychodzi, by wam błogosławić.
  Życzymy Wam również spełnienia wszystkich nadziei – tych wielkich duchowych, ale również i tych małych, o których mówimy, że są przyziemne. Obyście mogli cieszyć się przez cały rok dobrym zdrowiem, zwykłym ludzkim szczęściem i pomyślnością. Niech wasze rodziny umacnia prawdziwa i szczera miłość.
  Życzymy Wam także pokoju. Niech Chrystus napełni nim Wasze serca, abyście byli radosnymi świadkami Jego Miłości.
  Niech Was Pan błogosławi i strzeże, niech rozpromieni swe oblicze nad Wami i niech hojnie obdarzy swą łaską.

  Z kapłańskim błogosławieństwem (+)
  Duszpasterze Parafii Trójcy Świętej w Lublinie

  Styczeń 2, 2018
 • Życzenia na Boże Narodzenie 2017

  Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2, 11) Drodzy Parafianie i mili Goście, Bóg stał się człowiekiem, aby być bliżej nas, aby dzielić z nami zarówno radości jak i smutki czy braki. Syn Boży przyjmuje ludzką naturę, aby swoim przykładem uczyć nas, że najważniejsza w naszym życiu jest […]

  Grudzień 26, 2017
 • WITRAŻ

  Projekt witraża, który będzie umieszczony w kołowym oknie na frontonie naszego kościoła.

  Grudzień 3, 2017