XII Niedziela Zwykła

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój - stwierdzali świadkowie cudów, jakie Jezus czynił. Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne? - pytali Apostołowie. Dlatego też pełni czci i z oczyszczonym sercem przystępujemy do sprawowania Mszy Świętej, w której przychodzi do nas Chrystus.

Więcej

 

XI Niedziela Zwykła

Królestwo Boże jest jak ziarnko gorczycy, z którego wyrasta duży krzew. Chrystus powiada: Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Słowo Boże głoszone w krajach mısyjnych powoduje wzrost królestwa Bożego. W czasie Mszy Świętej słowo Boże zapada w nasze serca, oczyszcza je i daje wzrost pobożności.

Więcej

 

X Niedziela Zwykła

Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego domu, bezpieczne jest jego mienie. Trzeba czuwać, bo odkąd pojawił się grzech, zło stale obecne Jest w świecie i powoduje zamęt w człowieku i jego otoczeniu. Słuchając słowa Bożego i przyjmując Najświętszy Sakrament wprowadzamy pokój i ład w nasze chrześcijańskie życie osobiste i społeczne.

Więcej

 

IX Niedziela Zwykła

Słowa Ewangelii ukazują nam dziś Chrystusa jako najwyższego Prawodawcę. Uchylił On przepisy dotyczące świętowania szabatu i wskazał na potrzebę duchowego, a nie tylko fizycznego świętowania. Mszę świętą, w której uczestniczymy, Pan Jezus ustanowił w Wieczerniku dla naszego uświęcenia. Ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i Ofiary krzyżowej Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia.

Więcej

 

Uroczystość Najświętszej Trójcy
Odpust parafialny +Fotorelacja

Uczestnicząc dzisiaj w Mszy Świętej uwielbiamy najgłębszą tajemnicę Bożego życia, Boga w trzech Osobach: Ojca, który nas stworzył i odkupił przez swojego Syna, a uświęca przez Ducha Świętego. Udział w Ofierze Eucharystycznej umacnia naszą wiarę w wiekuistą i Świętą Trójcę oraz jej nierozerwalną jedność.

Dowiedz się więcej o ikonie Trójcy Świętej w naszej parafii.

Więcej

 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
VIII Niedziela po Wielkanocy

Dziś w uroczystość świętowania tajemnicy Zesłania Ducha Świętego wołamy: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Zgromadzeni na Mszy Świętej otwórzmy nasze serca na dary Ducha Świętego, za przykładem Apostołów, Maryi i niewiast zgromadzonych we Wieczerniku.

Więcej

 

Ustanowienie lektorów
Uroczysta promocja

W sobotę 18 maja w Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie została odprawiona przez ks. abpa Stanisława Budzika uroczysta Msza Święta z ustanowieniem nowych lektorów dla poszczególnych parafii naszej archidiecezji. Od jesieni ub. roku starsi ministranci uczestniczyli w kursach lektorskich mających na celu przygotowanie do czytania Słowa Bożego w czasie liturgii. W archidiecezji w tych dekanalnych kursach uczestniczyło ok. 200 kandydatów na lektorów, w tym z naszej parafii 8. Naszym kolegom gratulujemy awansu i prezentujemy kilka zdjęć z tej uroczystości.

Więcej

 

Trójca Święta
w ikonie Andrzeja Rublowa

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie (por. Rdz 18,1-19). Świątobliwy mnich wschodni Andrzej Rublow właśnie to biblijne wydarzenie wykorzystał dla przedstawienia prawdy o troistości Jednego Boga. To prawdziwe arcydzieło nasycone głębią teologicznych treści.

To początek publikacji ks. Jerzego Grześkowiaka, którą dzieli się z nami niemal w przeddzień Uroczystości Najświętszej Trójcy. Zapraszamy do przeczytania.

Więcej

 

Top