XVI Niedziela Zwykła

Chrystus mówi: Moje owce słuchają mojego głosu, ja znam je, a one idą za Mną. W  odróżnieniu od pasterzy, którzy rozpraszali Bożą trzodę, Jezus jako Dobry Pasterz gromadzi i życie oddaje za owce. Sprawowanie Mszy Świętej jednoczy nas z Chrystusem, który pragnie, by była jedna owczarnie i jeden pasterz.

Więcej

 

XV Niedziela Zwykła

Chrystus Pan najpierw szkolił swoich Apostołów, a następnie w odpowiednim czasie wysyłał w świat, aby samodzielnie głosili Ewangelię. Na drogę dał im odpowiednie wskazówki oraz władzę uzdrawiania i wypędzania złych duchów. Od chrztu świętego należymy do apostolskiego Kościoła, co zobowiązuje nas do głoszenia Chrystusa przez dobre słowo i przykład.

Więcej

 

Msza św. w intencji Ojczyzny
w lipcu nie zostanie odprawiona

W okresie wakacji nie odbędzie się Msza Święta w intencji Ojczyzny w lipcu.

W zamian zapraszam na wyjazd pielgrzymkę na Jasną Górę Rodziny Radia Maryja , organizowaną przez parafię Wieczerzy Pańskiej w Lublinie - kontakt i organizator Siostra Cypriana, tel. 663 697 308.

W sierpniu spotykamy się we wtorek 13 na Mszy Św. o godz. 18 przed dniem Wojska Polskiego z modlitwą i złożeniem kwiatów pod pomnikiem.

Proponuję też do odmówienia w czasie wakacji Modlitwy za Ojczyznę:

Więcej

 

Nazaret

XIV Niedziela Zwykła

Pan Jezus stwierdza ze smutkiem: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Nie mógł w Nazarecie czynić cudów, tylko na kilku chorych położył ręce i uzdrowił. Na początku Mszy Świętej wzbudzamy akt żalu za grzechy, aby z czystym sercem przeżyć obecność Zbawiciela i z Nim sprawować misterium naszego odkupienia.

Więcej

 

XIII Niedziela Zwykła

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Jako Pan życia, wskrzesił córkę Jaira i uzdrowił kobietę, która z wiarą dotknęła Jego szaty. Czynił to ze względu na wiarę właśnie, z jaką do Niego się zwracano. Z nami obecny jest w swoim słowie i Eucharystii, którą z wiarą sprawujemy i z ożywioną wiarą przyjmujemy.

Więcej

 

XII Niedziela Zwykła

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój - stwierdzali świadkowie cudów, jakie Jezus czynił. Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne? - pytali Apostołowie. Dlatego też pełni czci i z oczyszczonym sercem przystępujemy do sprawowania Mszy Świętej, w której przychodzi do nas Chrystus.

Więcej

 

XI Niedziela Zwykła

Królestwo Boże jest jak ziarnko gorczycy, z którego wyrasta duży krzew. Chrystus powiada: Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Słowo Boże głoszone w krajach mısyjnych powoduje wzrost królestwa Bożego. W czasie Mszy Świętej słowo Boże zapada w nasze serca, oczyszcza je i daje wzrost pobożności.

Więcej

 

X Niedziela Zwykła

Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego domu, bezpieczne jest jego mienie. Trzeba czuwać, bo odkąd pojawił się grzech, zło stale obecne Jest w świecie i powoduje zamęt w człowieku i jego otoczeniu. Słuchając słowa Bożego i przyjmując Najświętszy Sakrament wprowadzamy pokój i ład w nasze chrześcijańskie życie osobiste i społeczne.

Więcej

 

Top