W kościele katolickim zaczyna się Adwent - czas przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia i Objawienia Pańskiego oraz oczekiwania na przyjście Chrystusa u kresu wieków. Jest naznaczony atmosferą nie tyle pokuty, co raczej oczekiwania radosnego i ufnego, choć nie-biernego (por. Mt 25, 1-13).

Adwent zaczyna się w niedzielę następującą po Uroczystości Chrystusa Króla i obejmuje trzy tygodnie i dni między czwartą niedzielą Adwentu a Bożym Narodzeniem.

  • Pierwsza niedziela Adwentu stoi pod znakiem zapowiedzi ponownego przyjścia Chrystusa.
  • Bohaterem drugiej i trzeciej niedzieli jest Jan Chrzciciel.
  • Czwarta niedziela ukazuje Maryję jako Dziewicę i Matkę.

Adwent jest pierwszym okresem roku kościelnego w kalendarzu liturgicznym. Przy tej okazji, zaktualizowaliśmy stronę Liturgia > Rok liturgiczny > Adwent o informacje na temat tego, czym jest i jak rozumieć Adwent oraz jakie ma znaczenie dla chrześcijanina. Opisaliśmy także zwyczaje i symbole związane z Adwentem. Zapraszamy do przeczytania.